Tohum peletleme; tohumların hacim ve ağırlıklarının arttırılmasıdır.

Tohumların etrafı özel maddelerle ile peletlenir ve aldığı şekli koruması için pelet bağlayıcısı kullanılır. Pelet kaplama yapılmış tohumların boy ve şekil açısından eşbiçimliliği arttırılır ve daha iyi bir ekim yeteneği elde edilir. Ayrıca tohumların nem ve hava alışverişi kısıtlandığı için bu tip tohumların depo ömrü de uzatılabilir.

TOHUM PELETLEMENİN  AMAÇLARI

Tohum ekim işlemlerini kolaylaştırmak

  1.  Ekim sıklığına bağlı olarak sıra arası ve sıra üzeri mesafenin korunmasını sağlamak

  2. Ekim derinliği mesafesini ayarlamak ve peletli  tohumun toprağa yerleşmesini sağlamak

  3. Tohumun daha az kullanılmasını sağlamak

  4. Yüksek değerli tohumların israf edilmesini önlemek

  5. Tohumu toprakta bulunan zararlı böcek ve zararlı mikroorganizmalardan korumak

  6. Çimlenme esnasında kontrollü nem alımını sağlamak